6. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu

AramaSunu Merkezi Ana Sayfasına Dön

Tarih: 4 Nisan 2017 Yer: Regnum Carya Kongre Merkezi

2017 EKMUD Konuşma Özetleri Kitabı


Başlık İndir
Asistars Enfeksiyonun Yıldızlarını Arıyoruz
Özlem GÜL
Tanı ve yönetiminde Sorun Yaşanan Enfeksiyonlar
Özlem KANDEMİR
Uydu Sempozyumu: HCV Tedavisinde Hastalık Yönetimi ve Klinik Deneyim
Özlem KANDEMİR
Penisilin dirençli Streptococcus pneumoniae invaziv enfeksiyonları
Öznur AK
Yaşlılarda enfeksiyonlar farklı mı seyrediyor? 
Pınar KORKMAZ
HIV-AIDS Yönetimi Kursu: Toksoplazma ensefaliti
Pınar ÖNGÖRÜ
HIV Tedavisinde Bugün: Dolutegravir Bazlı Tek Tablet Rejimi
Piotr BUDNIK
Hematolojik Maligniteler ve KİT Hastalarında Fungal Enfeksiyonların Yöntemi (Olgular Eşliğinde) 
Rabin SABA
Gerçek Yaşam Verileri Işığında Harvoni Deneyimi
Rahmet GÜNER
HCV Tedavisinde Hastalık Yönetimi ve Klinik Deneyim
Sabahattin KAYMAKOĞLU
Hematolojide İmmünosüpresyon Yapan Hastalıklar & İlaçlar (HBV Reaktivasyon Riski)
Selami KOÇAK TOPRAK
HIV-AIDS Yönetimi Kursu: Gebelik ve ART
Selçuk KAYA
Abstrakt yazarken sık yapılan yanlışlar
Selçuk KAYA
Erişkin Bağışıklama Kursu: Adjuvanlar ve yeni aşı stratejileri
Selim BADUR
Mikrobiyota ve immün sistem ilişkisi
Selim BADUR
Erişkin Bağışıklama Kursu: Bağışıklama öncesi ve sonrası testler, etik
Selma TOSUN
Açılış Töreni
Serap Gençer
Polyoma Virüs Enfeksiyonları
Serdar GÜL
İntrovenöz Fosfomisin: Ne zaman?
Serhat BİRENGEL
Asistars Enfeksiyonun Yıldızlarını Arıyoruz: Bakteriyemi
Sevda ÖZDEMİR AL