Denetim Kurulu

Denetleme Kurulu Asil üyeleri;

  1. Mustafa ERTEK
  2. Serpil EROL
  3. Hürrem BODUR

Denetleme Kurulu Yedek üyeleri:

  1. Selma TOSUN
  2. Halil KURT
  3. Kadriye KART YAŞAR