EKMUD'dan
Güncel Haberler

COVID-19 aşıları ile ilgili CDC ve ACIP önerileri <small>15.09.2023 </small>

Aşılama COVID-19’a bağlı hastane yatışı ve ölümleri önleyen en etkili yöntem olmaya devam etmektedir.

Kutlama, Sn. Prof. Dr. Bircan KAYAASLAN

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sn. Dr. Bircan KAYAASLAN, Profesör kadrosuna atanmıştır. Türkiye EKMUD Yönetim Kurulu, meslektaşımızın adına Tema Vakfı aracılığıyla fidan dikmiştir. Sn. Prof. Dr. Bircan KAYAASLAN'ı yeni akademik ünvanından dolayı tebrik eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz.

The Treatment of Antimicrobial Resistant Gram-Negative Infections

Amerika Bulaşıcı Hastalıklar Derneği (IDSA) tarafından, antimikrobiyal dirençli gram negatif enfeksiyonların tedavisine ilişkin rehber yayınlandı. Bu rehber geniş spektrumlu β-laktamaz üreten bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlardan ve tedavilerinden bahsetmektedir. AmpC tipi beta-laktamaz üreten Enterobakteriler, karbapenem dirençli Enterobakteriler, tedavisi zor ve dirençli Pseudomonas aeruginosa, karbapenem dirençli Acinetobacter baumannii ve Stenotrophomonas maltophilia tedavisine ve direncin epidemiyolojisine odaklanan bir rehberdir. Ampirik tedavi, öncelenen ve alternatif olarak önerilen tedavi yaklaşımları, oral tedaviye geçiş ve tedavi süreleri üzerinde durulmaktadır. Rehber belli aralıklarla güncellenmektedir.

Türkiye EKMUD Ankara Günleri, Kasım 2023

Türkiye EKMUD Ankara Günleri 8 Kasım 2023 tarihinde “Olgular ve Rehber Eşliğinde İmmünsüpresiflerde İnvaziv Mantar Enfeksiyonlarının Yönetimi“ başlığıyla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi İdari Bina 2. Kat Toplantı Salonu Bilkent/Ankara'da gerçekleştirilecektir. Toplantımıza tüm meslektaşlarımızı davet ediyor, birlikte olmayı diliyoruz.

Türkiye EKMUD Ankara Günleri, 25 Ekim 2023

Türkiye EKMUD Ankara Günleri 25 Ekim 2023 tarihinde “Olgular ve Rehber Eşliğinde Dirençli Gram (-) Enfeksiyonların Yönetimi“ başlığıyla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi İdari Bina 2. Kat Toplantı Salonu Bilkent/Ankara'da gerçekleştirilecektir. Toplantımıza tüm meslektaşlarımızı davet ediyor, birlikte olmayı diliyoruz.
Tüm Haberler

Türkiye EKMUD Ankara Günleri, 4 Ekim 2023

4 Ekim 2023
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi İdari Bina 2. Kat Toplantı Salonu

Türkiye EKMUD İzmir Günleri, Ekim 2023

25 Ekim 2023
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Türkiye EKMUD Ankara Günleri, 25 Ekim 2023

25 Ekim 2023
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi İdari Bina 2. Kat Toplantı Salonu

Türkiye EKMUD Ankara Günleri, Kasım 2023

8 Kasım 2023
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi İdari Bina 2. Kat Toplantı Salonu
Tüm Etkinlikler

Çalışma Grupları

İnvazif Fungal Enfeksiyonlar Çalışma Grubu

HIV / AIDS Çalışma Grubu

İmmünoloji Çalışma Grubu

Akılcı Antimikrobiyal Çalışma Grubu

Epidemiyoloji Çalışma Grubu

Geriatrik Enfeksiyonlar Çalışma Grubu

Sepsis Çalışma Grubu

Tüberküloz Çalışma Grubu

İntraabdominal Enfeksiyonlar Çalışma Grubu

Zoonotik Hastalıklar Çalışma Grubu

Bağışıklama Çalışma Grubu

Kemik-Eklem ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları Çalışma Grubu

DAHA FAZLA ÇALIŞMA GRUBU GÖR

EKMUD Bilgi Bankası

EKMUD Yayınları