EKMUD Rehberleri

Başlık İndir
Erişkin Bağışıklama Rehberi 2024
Erişkin Bağışıklama Rehberi v.3 (2023)
Erişkin Bağışıklama Rehberi v.2 (2019)
Erişkin Bağışıklama Rehberi
İntraabdominal Enfeksiyonlar Uzlaşı Raporu
Erişkinlerde Hastanede Gelişen Pnömoni Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu
Enfeksiyon Hastalıkları Kitabı
Sitomegalovirüs Tanı, Tedavi Uzlaşı Raporu
Erişkinlerde Toplumda Gelişen Pnömoniler Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu
Biyolojik Ajan Kullanan Romatolojik Hastalarda Enfeksiyon Yönetimi
Toksoplazmoz Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu
Kaynak