Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlarının, kar amacı gütmeyen, ulusal, mesleki ve bilimsel uzmanlık derneğidir. Derneğin amacı; enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlık eğitiminin düzeyinin yükseltilmesi ve standardize edilmesi için çaba göstermek, bu amaçla aktiviteler düzenlemek, ulusal politikalar oluşturarak enfeksiyon hastalıklarının önlenmesini, kontrolünü ve enfeksiyon hastalıklarından korunmayı teşvik etmek, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyolojinin tüm alanlarında mesleki ve bilimsel standartları geliştirmek, “Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji”nin tüm alanlarında mezuniyet öncesi, eğitimin, uzmanlık eğitiminin ve mezuniyet sonrası eğitimin iyileştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamaktır. Dernek bu amaçla üyeleri arasında mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirir, üyelerinin haklarını korur ve tüm etkinliklerinde etik standartları dikkate alır.

Misyon

Etik standartları dikkate alarak, üyelerimizin haklarını korumak, mesleki çıkarlarını savunmak ve saygınlığını arttırmak, kaliteli sağlık hizmeti sunulması için çağdaş, bilimsel standartlar çerçevesinde eğitimler gerçekleştirerek Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarına kendilerini geliştirecek imkanları sunmaktır.

Vizyon

Eğitim, araştırma, iyi klinik uygulama, önleme ve kontrol alanında yenilikçilik ve girişimciliği esas alarak enfeksiyon hastalıklarının azaltılmasını, eradikasyonunu sağlamaktır.

Tarihsel Süreçteki İsimlerimiz:

  • Bakteriyoloji ve İntani Hastalıklar
  • İntan Hastalıkları ve Mikrobiyoloji
  • Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları
  • Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları
  • Enfeksiyon Hastalıkları
  • Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji