Erişkin Bağışıklama Kursu: Adjuvanlar ve yeni aşı stratejileri 6. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu (4 Nisan 2017)