HIV-AIDS Yönetimi Kursu: Gebelik ve ART 6. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu (4 Nisan 2017)