Erişkin Bağışıklama Kursu: Bağışıklama öncesi ve sonrası testler, etik 6. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu (4 Nisan 2017)