Uydu Sempozyumu: HCV Tedavisinde Hastalık Yönetimi ve Klinik Deneyim 6. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu (4 Nisan 2017)