10. Türkiye EKMUD Bilimsel Kongresi

AramaSunu Merkezi Ana Sayfasına Dön

Tarih: 25 Mayıs 2022 Yer: Antalya


Başlık İndir
S-025 Diyabetik Ayak Enfeksiyonu ile IL-6 (-174 G>C) ve TNF-α (-238 G>A) Gen Polimorfizmleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Rukiye İnan Sarıkaya, Emine Parlak, Çiğdem Yüce Kahraman, Sinan Yılmaz
Plasmodium falciparum’la Gelişen İmporte Sıtma Olgularının Değerlendirilmesi
Arzu Güç, Firdevs Aksoy
RENAL TRANSPLANTLI HASTALARDA COVİD-19 ENFEKSİYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ:TEK MERKEZLİ BİR GÖZLEMSEL ÇALIŞMA
Kübra Yıldırım, Talha Elmas, Firdevs Aksoy, Gürdal Yılmaz, Selçuk Kaya
Septik Şok Ön Tanılı Olgularda Ampirik Tedavi Başlanma Zamanının Klinik Gidişe Etkisinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Deniz Akyol, Feriha Çilli, Ebru Sezer, Meltem Taşbakan, Tansu Yamazhan, Hüsnü Pullukçu, Hilal Sipahi, Bilgin Arda, Sercan Ulusoy, Oğuz Reşat Sipahi
Staphylococcus Saprophyticus Gerçekten Genç Kadın İdrar Yolu Enfeksiyonlarında En Sık İkinci Etken mi?
Mürşit Hasbek, Ümmühan Kasap, Cihad Baysal, Seyit Ali Büyüktuna
Spondilodiskit Olgularının 12 Yıllık Retrospektif Değerlendirmesi:Etken İzolasyonu Şart Mı?
Nagehan KÖKSAL,Gürdal YILMAZ
YAŞA GÖRE ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARI: 75 YAŞ ÜZERİNDE EMPİRİK TEDAVİ YAKLAŞIMI DEĞİŞMELİ Mİ ?
Kübra DEMİR ÖNDER
COVID-19'un Akciğer Üzerindeki Uzun Dönem Etkileri ve Klinik Önemi: 6 Aylık Prospektif Kohort Çalışması
Gülşah Tunçer, Ceyda Geyiktepe-Güçlü
HIV-1 İLE ENFEKTE BİREYLERDE NAFLD PREVALANSI VE RİSK FAKTÖRLERİ ARAŞTIRILMASI
Fatma Nur KARATAŞ, Çağlayan KEKLİKKIRAN, Yusuf YILMAZ, Pınar AY, Uluhan SİLİ
Psoas Apsesi: 32 Olgunun Epidemiyolojik Klinik Özellikleri ve Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Bircan Kayaaslan, Zeynep Oktay, Aysuna Galandarova, Fatma Eser, İmran Hasanoğlu, Ayse Kaya Kalem, Rahmet Güner
LEPRALI HASTALARDA COVID-19’UN İMMÜN PARAMETRELERE ETKİSİ
Rahime Aksoy, Gülden Eser Karlıdağ, Ayşe Şebnem İlhan, Fulya İlhan
HIV/AIDS ile Yaşayanlarda Tüberküloz Enfeksiyonunun Epidemiyolojik Özellikleri ve Tedavi sonuçları: 15 yıllık deneyim
Gülşen Yörük, N.Didem Sarı, Mustafa Yıldırım
HIV/AIDS ile Yaşayanlarda Tüberküloz Enfeksiyonunun Epidemiyolojik Özellikleri ve Tedavi sonuçları: 15 yıllık deneyim
Gülşen Yörük, N.Didem Sarı, Mustafa Yıldırım
Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Moleküler Tanısında Minimal İnvaziv Örneklerin Değerlendirilmesi: Kurutulmuş Kan Damlaları Avantajlı
Nazif Elaldı, Nadina Wand, Ayşe Nur Pektaş, Binnur Köksal Bağcı, Jake D’addiego, Gillian Slack, Ayşenur Çömez, Ahmet Turan İnce, Murtaza Öz, Roger Hewson
COVID-19 hastalarında altı aylık takipteki iyileşme algısı ve etkileyen faktörler
Derya Çağlayan, Ahmet Naci Emecen
PANDEMİ DÖNEMİNDE KANDİDEMİ RİSK FAKTÖRLERİ
Merve Sabancı, Aslıhan Candevir, Ferit Kuşcu, Süheyla Kömür, Ayşe Seza İnal, Behice Kurtaran, Yeşim Taşova
Clostridioides Difficile Enfeksiyonu; Gerçekten Sorun Mu?
Aybegüm Özşahin, Sudem Mahmutoğlu Çolak, Tuba İlgar, İlknur Esen Yıldız, Uğur Kostakoğlu, Ayşe Ertürk
TİGESİKLİN ALAN HASTALARIN SÜPERENFEKSİYON AÇISINDAN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ
Merve Türker, Kübra Demir Önder, Derya Seyman
Candida auris’e Bağlı Fungemi Serisi
Onur Özalp, Alper Gündüz
Yoğun Bakım Hastalarında COVID-19 İlişkili Kandidemiyi Öngörmede Klinik Tahmin Skoru
Bircan Kayaaslan, Fatma Eser, Dilek Asiltürk, Zeynep Oktay, İmran Hasanoğlu, Ayşe Kaya Kalem, Gülen Dönertaş, Betül Kaplan, Işıl Özkoçak Turan, Deniz Erdem, Hesna Bektaş, Rahmet Güner