6. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu

AramaSunu Merkezi Ana Sayfasına Dön

Tarih: 4 Nisan 2017 Yer: Regnum Carya Kongre Merkezi

2017 EKMUD Konuşma Özetleri Kitabı


Başlık İndir
Kronik Yara Bakımında Antimikrobiyal Tedavi
Sibel GÜNDEŞ
Olgu sunumları
Süheyla KÖMÜR & Mesut YILMAZ
Biyolojik Ajan Kullanan Hastalarda Enfeksiyon Yönetimi
Şaban ESEN
Erişkin Bağışıklama Kursu: Bağışıklama tipleri
Şehnaz ALP ÖZYAVUZ
Erişkin Bağışıklama Kursu: Aşı immünolojisi
Şükran KÖSE
Akciğer Mikrobiyomu
Tanıl KOCAGÖZ
Gerçek Yaşam Verileri Işığında Harvoni Deneyimi
Tansu YAMAZHAN
Antimikrobiyal Dirence Global Bakış ve Türkiye
TARTIŞMA
Enfeksiyon Hastalıklarının Tanısında Yeni Ne Var?
TARTIŞMA
Yoğun Bakımlarda Antibiyotik Uygulamalarında Farmakokinetik/Farmakodinamik
TARTIŞMA
Sorunlu Viral Enfeksiyonlar
TARTIŞMA
HIV/AIDS Yönetimi Kursu
Uluhan SİLİ
Bakteriyel enfeksiyonların yönetimi
Uluhan SİLİ
Sorunlu Viral Enfeksiyonlar Herpes Simplex Virus (HSV)
Yasemin SEVGİLİ ÇAĞ
Mystery of Immune Response in Relapsed Brucellosis: Immunophenotyping and Multiple Cytokine Analysis
Yaşar BAYINDIR
Genel Poster Değerlendirmesi: Eğlenerek Öğrenelim
Yaşar BAYINDIR & Selçuk KAYA
Erişkin Bağışıklama Kursu: Bağışıklamanın tarihçesi
Zerrin YULUĞKURAL
Dirençli Konolonizasyonda Mikrobiyotanın Yeri
Zeynep CEREN KARAHAN
Erişkin Bağışıklama Kursu: Açılış, Tanışma, Kursun Tanıtımı
HIV-AIDS Yönetimi Kursu: Açılış, Tanışma, Kursun Tanıtımı