Erişkin Bağışıklama Kursu: Bağışıklama tipleri 6. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu (4 Nisan 2017)