Yoğun Bakımlarda Antibiyotik Uygulamalarında Farmakokinetik/Farmakodinamik 6. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu (4 Nisan 2017)