Erişkin Bağışıklama Kursu: Aşı immünolojisi 6. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu (4 Nisan 2017)