6. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu

AramaSunu Merkezi Ana Sayfasına Dön

Tarih: 4 Nisan 2017 Yer: Regnum Carya Kongre Merkezi

2017 EKMUD Konuşma Özetleri Kitabı


Başlık İndir
Karbapenemaz-Yapan Karbapenem-R Enterobacteriaceae Tedavi Yaklaşımları 
Mesut YILMAZ
Ventilatör İlişkili Pnömani Önlenmesi
Murat DİZBAY
Yoğun Bakım Hastalarında İnvaziv Fungal Enfeksiyonlar
Murat DİZBAY
Sistemik Fungal Enfeksiyonlar Kursu: Radyolojik tanı
Naim CEYLAN
Hocama Danışıyorum Olgu Sunumu 3
Nazife Duygu DEMİRBAŞ
Olgu Sunumu
Nefise ÖZTOPRAK ÇUVALCI
Hematolojik Maligniteli Hastalarda İnvaziv Fungal Enfeksiyonlar Risk Faktörleri ve Hangi Hastalar Daha Önemli?
Nevin İNCE
Olgular Eşliğinde Yeni Tedavi Rehberlerine Bakış
Nihal PİŞKİN
İntra-abdominal enfeksiyonlar
Nurcan BAYKAM
Antifungal Profilaksi: Kime? Ne zaman? Ne kadar süreyle
Nurettin ERBEN
Hepatit Koenfeksiyonları ve ART
Oğuz KARABAY
Hepatit ve İmmunsupresyon
Oğuz KARABAY
MJIMA da son bir senenin özeti
Oğuz Reşat SİPAHİ
EUCAST’a Geçiş Sonrası Neler Değişti – Kliniğe Yansımaları
Onur KARATUNA & Sesin KOCAGÖZ
Mikrobiyota-İmmün Sistem İlişkisi
Osman Selim BADUR
YB Hastasında İFH: Olgular ve Rehberlerin Uygulanabilirliği 
Ömrüm UZUN
Hızlı Antijen ve Antikor Arama Testleri
Özcan DEVECİ
Bağışıklama
Özge TURHAN
HIV-AIDS Yönetimi Kursu: Pneumocystis jiroveci pnömonisi
Özgür GÜNAL
HIV-AIDS Yönetimi Kursu: Osteoporoz
Özlem ALTUNTAŞ AYDIN