Sistemik Fungal Enfeksiyonlar Kursu: Radyolojik tanı 6. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu (4 Nisan 2017)