İntra-abdominal enfeksiyonlar 6. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu (4 Nisan 2017)