2020 Ocak Ayı Zor Olgusu ve Makalesi

Değerli Üyelerimiz,

2020 Ocak ayı zor olgusu ve makale özeti EMEK sayfasına yüklenmiştir. Olgu ve makale özetine aşağıdaki linkden ulaşabilirsiniz.

Zor Olgu: Ocak ayında bilinen multipl skleroz, seronegatif...

Makale: İlaca Dirençli Pseudomonas Aeruginosa Tedavisinde Seftolozan/Tazobaktam İle Polimiksin veya Aminoglikozidlerin Karşılaştırılması (DOI: 10.1093/cid/ciz816)

Ayrıca yine EMEK sayfasından geçmiş ayların zor olgu ve makale özetlerini de görebilirsiniz.

İlginiz için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla
EMEK Yürütme Kurulu