Mediterranean Journal of Infection, Microbes and Antimicrobials

Git

Başkan - Prof. Dr. Canan AĞALAR

Devamı

Güncel Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)

Git

Eğitim ve Yeterlilik Kurulu (EMEK)

Başlık İndir
Delafloksasin : Yeni Metisilin Dirençli S.aureus Etkili Florokinolon Kaynak
Seftazidim/avibaktam, meropenem/vaborbaktam, veya her ikisi? Dikkate alınması gereken klinik ve formüler özellikler Kaynak
Artemisin direnciyle mücadelede mevcut senaryo ve gelecekteki stratejiler Kaynak

7. Platform

Git

Sunu Merkezi

Devamı