DENETLEME KURULU

2018-2020

Prof. Dr. Mehmet Parlak

Başkan

Prof. Dr. İlyas Dökmetaş

Üye

Prof. Dr. Mustafa Ertek

Üye

Sitoredüktif Cerrahı̇-Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapı̇ (HİPEK) ve Enfeksiyon Kursu

Git

7. Platform

Git

Sunu Merkezi

Devamı