2019 Aralık Ayı Zor Olgusu ve Makalesi

Değerli Üyelerimiz,

2019 Aralık ayı zor olgusu ve makale özeti EMEK sayfasına yüklenmiştir. Olgu ve makale özetine aşağıdaki linkden ulaşabilirsiniz.

Zor Olgu: Mesane kanserli 69 yaşında erkek hastaya 14 gün önce intravezikal...

Makale: Endokarditte Kısmi Orale Karşı İntraveöz Antibiyotik Tedavisi (DOI: 10.1056/NEJMoa1808312)

Ayrıca yine EMEK sayfasından geçmiş ayların zor olgu ve makale özetlerini de görebilirsiniz.

İlginiz için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla
EMEK Yürütme Kurulu