10. Türkiye EKMUD Bilimsel Kongresi

AramaSunu Merkezi Ana Sayfasına Dön

Tarih: 25 Mayıs 2022 Yer: Antalya


Başlık İndir
COVID-19 Pnömonili Hastalarda Yüksek Doz Pulse Kortikosteroid Tedavisinin Prognostik Faktörler Üzerine Etkisi
Hanife Nur Karakoç, Aysun Aksoy, Merve Aydın, Safiye Nur Özcan, Gülçin Zengin, Hacer Aksit Yasar
Renal Transplant Hastalarında COVID-19 Klinik Seyri ve Mortalite Oranları
Şaban İncecik
Kronik Hepatit B Hastalarında Steatohepatit Prevalansı ve Fibrozis Evre İlişkisi
Didem Çelik, Şükran Köse
Vankomisin yükleme dozu: Etkinliği ve nefrotoksisite ilişkisi
Esma ERYILMAZ EREN
COVID-19 Pnömonili Hastalarda Yüksek Doz Pulse Kortikosteroid Tedavisinin Prognostik Faktörler Üzerine Etkisi
Hanife Nur Karakoç, Aysun Aksoy, Merve Aydın, Safiye Nur Özcan, Gülçin Zengin, Hacer Aksit Yasar
Renal Transplant Hastalarında COVID-19 Klinik Seyri ve Mortalite Oranları
Şaban İncecik
Kronik Hepatit B Hastalarında Steatohepatit Prevalansı ve Fibrozis Evre İlişkisi
Didem Çelik, Şükran Köse
Hematolojik kök hücre nakli hastalarında santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonları
Gülşen İskender, Elif Özgür Orman, Duygu Mert, Merih Kızılçakar, Servet Kölgelier, Mustafa Ertek
COVID-19 Pnömonili Hastalarda Yüksek Doz Pulse Kortikosteroid Tedavisinin Prognostik Faktörler Üzerine Etkisi
Hanife Nur Karakoç, Aysun Aksoy, Merve Aydın, Safiye Nur Özcan, Gülçin Zengin, Hacer Aksit Yasar
Vankomisin yükleme dozu: Etkinliği ve nefrotoksisite ilişkisi
Esma ERYILMAZ EREN
Candida dışında görülen mayaların sebep olduğu fungemiler: 10 yıllık tek merkez deneyimi
Firdevs Aksoy, Dilşat Tepe, Gürdal Yılmaz, Esra Özkaya, İlknur Tosun, Selçuk Kaya
STANDARDİZE ENFEKSİYON ORANI: YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIMLAR İÇİN ULUSAL MODELLER
Saliha Aydın, Can Hüseyin Hekimoğlu, Dilek Altun, Esen Batır, Emine Gözel, Gülen Pehlivantürk, Muhammet Çömçe
Yoğun Bakım Ünitesine Nakil Edilen Covid-19 Hastalarında Yüksek Mortalite Riski ile ilişkili Bazı Belirteçlerin İrdelenmesi
MUSTAFA DOĞAN, BERNA YILMAZ
HIV ile Yaşayan Bireylerde Kemik Metabolizmasının ve Sarkopeninin Değerlendirilmesi
Bilge Çağlar, Emre Durcan, Rıdvan Karaali, İlker İnanç Balkan, Sibel Yıldız Kaya, Hakan Yavuzer, Dildar Konukoğlu, Gökhan Aygün, Neşe Saltoğlu, İclal Nur Bulut, Kerim Sönmezoğlu, Pınar Kadıoğlu, Bilgül Mete, Ömer Fehmi Tabak
COVID-19 Pandemisinde Antibiyotik Kullanımının Hastane Enfeksiyonları Etkenlerinin Dağılımına ve Antibiyotik Direncine Etkisi
Arif Doğan Habiloğlu, Gönül Çiçek Şentürk, Yunus Gürbüz, Ezgi Gizem Şibar, NilgünAltın, Esengül Şendağ, İrfan Şencan
Bruselloz Tanılı Hastaların Klinik, Laboratuvar ve Epidemiyolojik Özelliklerinin İncelenmesi
YELİZ ÇİÇEK, SAİM DAYAN
Vankomisin yükleme dozu: Etkinliği ve nefrotoksisite ilişkisi
Esma ERYILMAZ EREN
Karbapeneme dirençli Klebsiella pneumoniae enfeksiyonlarında seftazidim-avibaktam deneyimi
Esma ERYILMAZ EREN
Hijyenik LED Işık Teknolojisinin Mikrobiyal Yüke Etkisi; Bu Teknoloji Dezenfeksiyon Amacıyla Kullanılabilir mi?
Gürdal YILMAZ, Firdevs AKSOY
COVID-19 Hastalarının Hastaneler Arası Nakilerinin İncelenmesi
Ayşe Gülden Bekgöz, İshak şan