Haber Arşivi

Tüm Haberler

Başlık Tarih
Yetişkin Bağışıklama Takvimi Hakkında 13 Ocak 2023
Yayınlanan MJIMA Makaleleri 4 Ocak 2023
Ateş ve Döküntülü Hastaya Yaklaşım Toplantısı Gerçekleştirilmiştir 22 Aralık 2022
2022-2023 Doğu Güney Doğu Bölgesel Toplantıları 7 Kasım 2022
2022-2023 Ankara Bölgesel Toplantıları 5 Ekim 2022
Dahiliye Semiyoloji Kitabı 5 Eylül 2022
Türkiye EKMUD 4. Erişkin Bağışıklama Akademisi Ertelenmesi Hakkında Bilgilendirme 29 Mart 2022
Türkiye EKMUD 4. Erişkin Bağışıklama Akademisi Bilimsel Program 15 Mart 2022
Mardin'de Türkiye EKMUD Olarak Düzenlediğimiz Akılcı Antibiyotik Kullanımı Basında Geniş Yer Almıştır 7 Mart 2022
Tüberküloz Çalışma Grubu Üyeleri Güncellenmiştir 3 Kasım 2021
Legionella Enfeksiyonları Çalışma Grubu Üyeleri Güncellenmiştir 3 Kasım 2021
İnvazif Fungal Enfeksiyonlar Çalışma Grubu Üyeleri Güncellenmiştir 2 Kasım 2021
TEMA Vakfı Bağışlarımız 17 Ağustos 2021
Delta SARS-CoV-2 Varyantının Neden Olduğu Viral Enfeksiyon ve Bulaşma Hakkında Bir Makale 26 Temmuz 2021
III. EKMUD Bağışıklama Akademisi Basında 31 Mart 2021
Sanal Klinik Platformu 19 Mart 2021
9. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu Bildiri Son Gönderim Tarihi 13 Nisan 2021 13 Mart 2021
COVID-19 Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi 9 Şubat 2021
T. C. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberleri Arşivi 9 Aralık 2020
8. Türkiye EKMUD Kongresi | 24-29 Kasım 2020 8 Ekim 2020