2019 Aralık Ayı Zor Olgusu

Dr. Pınar Öngörü

Mesane kanserli 69 yaşında erkek hastaya 14 gün önce intravezikal BCG uygulanmıştır. Dört gündür ortalama 38.20 C ateş, hafif dizüri ve sık idrara çıkma şikayeti olan hastanın idrar kültüründe üreme olmamıştır. Bu hasta ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?