2019 Kasım Ayı Zor Olgusu

Dr. İlker İnanç Balkan

Eylül ayında İstanbul'un Silivri ilçesinden sevk ile gelen 68 yaşında erkek hastanın, iki hafta önce ateş ve bilinç değişikliği ile hastaneye başvurduğu, kraniyal görüntülemelerde özgül bir bulgu saptanmadığı, BOS incelemesinde lökosit 180 /mm3 (%80 lenfosit), protein 75 mg/dL, glukoz 50 mg/dL (SKŞ 90 mg/dL), Gram incelemede seyrek lökosit görülüp bakteri görülmediği, kültüründe üreme olmadığı öğrenilmiştir. Ampisilin ve seftriakson tedavisinin on üçüncü, asiklovir tedavisinin altıncı gününde belirgin klinik düzelme görülmediği için ileri merkeze sevk edilerek yatışı yapılan hastada tekrar LP planlanmıştır.

BOS için istenecek olan alttaki testlerden hangisinin ayırıcı tanıya katkısı en düşüktür?