2019 Eylül Zor Olgusu

Dr. Dilek Yıldız Sevgi

27 yaşında erkek, dört yıl önce HIV tanısı almıştır. Antiretroviral tedavi olarak, tenofovir + emtrisitabin + efavirenz kullanmaktadır. Üç yıl boyunca HIV RNA saptanamaz devam etmiştir. Sigorta problemi nedeni ile son altı aydır tedavi uyumsuzluğu olan hastanın CD4: 610 hücre/ mm3, HIV RNA düzeyi 7.360 kopya/ ml saptanmıştır. Yapılan direnç testinde M184V ve K103N mutasyonları saptanmıştır. Bildirilen başka bir mutasyonu yoktur.

Hasta için en uygun tedavi rejimi aşağıdakilerden hangisidir?