2019 Haziran Ayı Zor Olgusu

Dr. Derya Engin

34 yaşında erkek hasta, SLE nedeniyle siklofosfamid ve prednizolon tedavisi almaktadır. Beyinde kitle nedeniyle hasta opere edilmiş ve  kraniyel apse saptanmıştır. Apse materyalinde Nocardia farcinica (N. farcinica) üremiştir.  Hastada trimethoprim-sulfametoksazole (TMP-SMX) allerjik reaksiyon gelişmiştir. Desensitizasyona rağmen kullanılamamaktadır. Etkenin antibiyogram sonucu beklenmektedir. Hasta için önerilecek tedavi aşağıdakilerden hangisidir ?