2019 Mart Ayı Zor Olgusu

Dr. Bircan Ünal Kayaarslan

Diş eti kanaması, ateş, halsizlik şikâyeti ile doktora başvuran 48 yaşında erkek hasta yapılan tetkikler sonucunda AML tanısı alıyor. İndüksiyon tedavisi sonrası remisyona giren hastaya HLA-tam uyumlu kardeşinden allojenik kök hücre nakli (KHN) yapılıyor. Bu hastada P.jiroveciipnömonisini önlemeye yönelik uygulanan trimetoprim-sulfometaksazol profilaksisinin süresi ile ilgili aşağıdaki uygulamalardan hangisi doğrudur?