2022 Ocak Ayı Zor Olgusu

Dr. Zehra Karacaer

Yirmi üç yaşında erkek hasta, yaklaşık 10 gündür devam eden üşüme, titreme, ateş yüksekliği, boğaz ağrısı, yaygın vücut ağrısı, halsizlik şikayetleri ile başvuruyor. Hasta anamnezinde şikayetlerinin başlangıcından 5 gün önce dağda kamp yaptığını, bazen kuyu suyu içtiğini, yabani hayvan teması olmadığını ifade ediyor. Özgeçmiş ve soygeçmişinde özellik olmayan hasta amoksisilin klavunat 2x1 gr tablet 10 gün kullanmasına rağmen şikayetleri devam ediyor. Fizik muayenede ateş 38 0C, kan basıncı 130\80 mmHg, nabız 80\dk, eksüdatif tonsillofarenjit görünümü, ektremitelerde eritemli döküntüler, boyunda sağ servikal zincirde 2,5-3 cm ağrılı, mobil ve fluktuasyon vermeyen sert yapıda lenfadenopati saptanıyor. Hastanın tetkiklerinde WBC: 8900/mm3 ESH: 80 mm/saat, CRP: 6.5 mg/L (0-5) tespit ediliyor.


Mevcut bilgilerle en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?


Bu hastanın tanısında hangi tetkik kullanılamaz?


Aşağıdaki tedavilerden hangisi hastanın ön tanısı için en uygun seçenektir?


KAYNAKLAR 

  1. Paul G. Auwaerter and Robert L. Penn. Francisella tularensis (Tularemia). In: Bennett JE, Dolin R, Blaser MJ (eds). Mandell Douglas and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases, 9th Edition Philadelphia: Elsevier Saunders; 2019: 2759-2773).
  2. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji referans laboratuvarları ve biyolojik ürünler daire başkanlığı güncel analizler listesi, https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/kurumsal/plan-ve-faaliyetler/Guncel_Calisilan_Analizler_listesi.pdf.