2021 Aralık Ayı Zor Olgusu

Doç. Dr. Gönül ÇİÇEK ŞENTÜRK

Elli iki yaşında erkek hasta, 12.05.2021 tarihinde, acil servise dört gün önce başlayan halsizlik, öksürük, nefes darlığı şikayetleri ile getiriliyor. Hasta son dört gündür de idrar miktarının azaldığını ifade ediyor. Özgeçmişinde bilinen hastalık ve ilaç kullanım öyküsü olmayan hastanın, kronik alkol kullanımı mevcut. Sigara içmiyor. Hastanın son üç ayda antibiyotik kullanım öyküsü ve hastaneye yatış öyküsü yok. Hasta işi nedeni ile de sürekli şehirler arası seyahat ettiğini otelde konakladığını ifade ediyor. COVID 19’lu hasta ile temas öyküsü yok.

Fizik muayenesinde TA: 130/70 mmHg, Ateş: 36 ºC, Nabız: 88/dk/ritmik, SS: 23/dk, oda havasında SO2: 86, 6 L/dk oksijen desteği ile saturasyon >93 olarak saptanıyor. Hastanın dinlemekle sol akciğer bazalinde krepitasyonları belirleniyor. Başka patolojik fizik muayene bulgusu saptanmıyor.

Hastanın geliş laboratuar değerleri:

 • BK: 26800 /µL (3.570-11.000)
 • HGB: 14.9 gr/dL (13.2-17.3)
 • Plt:180000 /µL (150000- 372000)
 • KŞ: 98 mg/dL (74-106)
 • Üre: 226 mg/dL (19-49)
 • Kreatin: 9.56 mg/dL (0.7-1.2)
 • AST: 261 U/L (0-40)
 • ALT: 261 U/L (0-41)
 • T.Bilirubin: 1.55 mg/dL (0- 1.2)
 • D.Bilirubin: 1.37 mg/dL (0- 0.3)
 • Na:125 mEq/L (136-145)
 • K: 3.98 mEq/L (3.5-5.1)
 • Ca: 6.42 mg/dL (8.6-10.2)
 • Prokalsitonin: 49 µg/L (<0.05)
 • CRP: 228 mg/L (0-5)
 • D-dimer: 4.85 ng/mL (0- 0.5)

Hastanın ilk alınan SARS–CoV-2 PCR sonucu negatif, balgam veremeyen hastanın, kan ve idrar kültürleri alınıyor.

Toraks BT raporu: Sol akciğer üst ve alt lobu yaygın etkileyen içerisinde hava bronkogramları çevresinde buzlu cam dansitesinde alanların eşlik ettiği konsolidasyon alanı izlenmiştir. Ayrıca bu alanlara eşlik eden intralobüler septal kalınlaşmalar ve sentriasiner nodüller dikkati çekmiştir. Bulgular enfeksiyon ile uyumludur. Bakteriyel ve viral nedenler ayırıcı tanıda yer almalıdır.

Nefroloji tarafından hemodiyaliz planlanan hastaya, acil serviste favipravir + meropenem + linezolid tedavisi başlanıyor. Hasta COVID -19 yoğun bakım ünitesine yatırılıyor. Hastanın acil polikliniğine başvurusunda çekilen PA akciğer grafisi ve toraks BT’si Şekil 1’de görülmektedir.

Şekil 1: Hastanın acil polikliniğine başvurusunda çekilen PA akciğer grafisi ve toraks BT’si

Şekil 2: Tedavinin 3. gününde çekilen PA akciğer grafisi

Yukarda verilen bilgiler doğrultusunda  bu hastanın ilk 24 saatteki yönetimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi en uygundur?

Tedavinin 3. gününde dispnesi devam eden ancak genel durumu kısmen düzelen hastaya kontrol PA akciğer grafisi çekildi (Şekil 2). 24 saat ara ile alınan 2 adet SARS-CoV-2 PCR sonucu negatif geldi. Kan ve idrar kültüründe üreme olmadı. Anti-HIV negatif geldi. Başlanılan antibiyotik tedavisine de yanıt alınamayan hastada ek tetkik istemeye gerek var mıdır? Var ise mevcut şartlar içinde aşağıdakilerden hangisi veya hangileri en öncelikli seçenek olur.

 1. Pneumocystis jirovecii pnömonisi (PCP) için tetkikler yapılmalıdır.
 2. İdrarda legionella antijeni bakılmalıdır.
 3. İdrarda pnömokok antijeni bakılmalıdır.
 4. İnvaziv pulmoner aspergilloz açısından tetkik edilmelidir.
 5. Solunum yolu diğer viral patojenleri için PCR bakılmalıdır.

Aşağıda verilen seçenekler açısından değerlendirildiğinde hastada ilk etapta en muhtemel tanı sizce  ne olabilir?