2020 Şubat Ayı Zor Olgusu

Dr. Salih Cesur

79 yaşında kadın hasta acil servise 3 gündür giderek artan şiddetli sol kasık ağrısı ve şişlik yakınması ile başvuran hasta son 3 ayda 9 kg kaybettiğini ifade etmektedir. Geçirilmiş cerrahi, travma, bilinen kronik hastalıkveya malignite öyküsü bulunmayan hastada sigara alkol ve ilaç bağımlılığı bulunmamaktadır. Evinde kedisi bulunduğu ancak ısırılma veya tırmalanma öyküsü bulunmadığı öğrenilmiştir.

Fizik muayenesinde; nabız 83/dk, solunum hızı 16, KB: 106/58 mg Hg ölçülmüştür. Karın muayenesinde , symphyis pubisin orta kısmından sol femoral kalça bölgesine kadar uzanan kadar uzanan fluktuasyon veren yaklaşık 6x2 cm genişliğinde kitle saptanmıştır. Laboratuvar testlerinde; lökosit sayısı 12.300/ mm3 (normali 3700-10.700 /mm3), CRP 207 mg/l(normali: 0-2.6 mg/l), sedimentasyon hızı 83 mm/saat (normali 0-20 mm/saat) ölçülmüştür. Kan kültürü alınmış, ancak 7 günlük inkübasyonda üreme olmamıştır. Abdomio- pelvik BT’de ‘symphyis pubis bölgesinde, kemik erozyonuna yol açan ve serbest sıvının eşlik ettiği 7.6x2.1x5.5 cm çapında multiloküle kitle’’gösterilmiştir (Şekil 1).

Şekil 1. Bilgisayarlı tomografide koronal kesitte syphysis pubise uzanan multiloküle apse ile birlikte pubik ramusta osteomyelitle uyumlu değişiklikler

Hastada bu bulgular ile en olası etken aşağıdakilerden hangisidir?

Hastada aspirasyonla alınan örnekte , %5 koyun kanlı ağarda üreyen, Mac Conkey agarda üremeyen, katalaz, oksidaz , indol ve ornitin dekarboksilaz testleri pozitif, Gram negatif kokobasil ürüyor.

Etken aşağıdaki seçeneklerden hangisi olabilir?