2020 Ocak Ayı Zor Olgusu

Dr. Seniha Şenbayrak

Ocak ayında bilinen multipl skleroz, seronegatif inflamatuvar poliartrit tanıları olan ve rituksimab tedavisi almakta olan 45 yaşında kadın hasta yeni başlayan baş ağrısı bulantı kusma şikayetleri ile acil servise başvuruyor. Fizik muayene, laboratuvar parametreleri ve kraniyal görüntülemelerde özgül bir bulgu saptanmayan hasta taburculuktan 4 gün sonra bilinç değişikliği, konuşma bozukluğu ve 38oC ateş ile tekrar başvuruyor. Kraniyal MR’ında leptomeningial tutulum olan hastanın BOS incelemesinde lökosit 298 /mm3 (%70 lenfosit), protein 254 mg/dL, glukoz 80 mg/dL (Kan glukozu 110 mg/dL)olarak saptanıyor. İV asiklovir tedavisi verilen hasta tedavinin 11.gününde kaybediliyor. Bu tabloya neden olan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir?