EMEK Uzman Yeterlik Sınavları Duyurusu

Değerli Üyelerimiz,

2019 yılı EMEK Uzman Yeterlik Sınavı 22 Haziran 2019 tarihinde İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği ve Laboratuvarında yapılacaktır. Sınava 5. yıl asistanları da girebilecekler ancak sınavda başarılı olmaları halinde ‘Uzman Yeterlik Belgesi’ uzmanlık eğitimlerini tamamladıktan sonra verilecektir.

Sınav iki aşamadan oluşacaktır.

1. Birinci Aşama - Teorik sınav: 100 sorudan oluşan çoktan seçmeli test uygulanacaktır. Testten 70 ve üzeri alanlar başarılı kabul edilecektir.

2. İkinci Aşama - Pratik sınav: Pratik sınavda uzman hekimlerin farklı alanlardaki bilgi ve becerileri değerlendirilecektir. Bu aşamada makale değerlendirme (1 Türkçe, 1 İngilizce makale), mikroskopta preparat değerlendirme, kültür-antibiyogram değerlendirme, yapılandırılmış olgu değerlendirme gibi günlük pratikte bilgi ve becerilerimizi kullanmaya yönelik değerlendirme yapılacaktır. Sınavdan 70 ve üzeri alanlar başarılı kabul edilecektir.

Sınavın birinci veya ikinci aşamasında yeterli puanı alamayan uzman ve 5. yıl asistanı arkadaşlarımız daha sonraki sınavlarda sadece ilgili aşamaya girecek, başarılı olmaları halinde ‘Uzman Yeterlik Belgesi’ almaya hak kazanacaklardır.

Sınavda en başarılı olan ve Uzman Yeterlik Belgesi almaya hak kazanan uzmanlarımıza EKMUD 2020 Kongresine katılım desteği sağlanacaktır. Ayrıca EMEK üyesi olmaya hak kazanacaklardır.

Sınav Başvuru Ücreti: 50 TL’dir.

Son Başvurusu Tarihi: 18 Haziran 2019 saat 17.00

Başvuru Linki: http://ekmud.org.tr/uzman-yeterlik-basvuru

Sınava girmek isteyen uzman ve 5.yıl asistanı üyelerimiz dernek sekreterimiz Mihman Hanım ile irtibata geçebilirler.

GSM: 0 533 694 74 82
Sabit: 0312 467 67 45

E-mail: trekmud@gmail.com

İlginiz için teşekkür ederiz.
Türkiye EKMUD