Kemik-Eklem ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları Çalışma Grubu

KOORDİNATÖR: Prof. Dr. Ayşegül ULU KILIÇ

Kemik-Eklem ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları Çalışma Grubu Yürütme Kurulu

Dr.Şafak Özer Balin (Başkan)
Dr. Müge Ayhan (Sekreter)
Dr. Arzu Nazlı Zeka (Üye)
Dr.Deniz Özer (Üye)
Dr. Cihan Semet (Üye)
Dr. Nilsun Altunal (Üye)


 1. Pro.f Dr. Şafak Özer BALİN (Başkan)
 2. Prof. Dr. Emine PARLAK
 3. Prof. Dr. Meltem TAŞBAKAN
 4. Prof. Dr. Özlem KANDEMİR
 5. Prof. Dr. Öznur AK
 6. Doç. Dr. Arzu Nazlı ZEKA
 7. Doç. Dr. Arzu ŞENOL
 8. Doç. Dr. Derya SEYMAN
 9. Doç. Dr. Lütfiye NİLSUN ALTUNAL
 10. Doç. Dr. Müge AYHAN
 11. Doç. Dr. Nesibe KORKMAZ
 12. Doç. Dr. Süheyla KÖMÜR
 13. Doç. Dr. Şafak ÖZER BALİN
 14. Doç. Dr. Şenol ÇOMOĞLU
 15. Doç. Dr. Yasemin ÖZKAN
 16. Dr. Öğr. Üyesi Deniz ÖZER
 17. Dr. Öğr. Üyesi Duru MISTANOĞLU ÖZATAĞ
 18. Uzm. Dr. Aybegüm ÖZŞAHİN
 19. Uzm. Dr. Belgin COŞKUN
 20. Uzm. Dr. Cihan SEMET
 21. Uzm. Dr. Dilek BULUT
 22. Uzm. Dr. Emine Kübra DİNDAR DEMİRAY
 23. Uzm. Dr. Hasibullah YAQOOBİ
 24. Uzm. Dr. Kazım KIRATLI
 25. Uzm. Dr. Tuğçe ŞİMŞEK BOZOK