10. Türkiye EKMUD Bilimsel Kongresi

AramaSunu Merkezi Ana Sayfasına Dön

Tarih: 25 Mayıs 2022 Yer: Antalya


Başlık İndir
LEPRALI HASTALARDA COVID-19’UN İMMÜN PARAMETRELERE ETKİSİ
Rahime Aksoy, Gülden Eser Karlıdağ, Ayşe Şebnem İlhan, Fulya İlhan
COVID-19 Hastalarında SARS COV-2 Virüs Saçılımı ve Nötralizan Antikor Düzeyleri
Tuğba AYHANCI, Hande TOPTAN, Yunus Emre ÖZER, Serdar UZAR, Hakan ENÜL, Cumhur ADİAY, Fahriye SARAC, Hamad DHEİR, Mehmet KÖROĞLU, Mustafa HASÖKSÜZ, Mustafa ALTINDİŞ
COVİD-19 hastalık şiddetinin kalıcı akciğer hasarı gelişme riskine etkisi: Sistematik bir derleme ve meta-analiz
Tayibe BAL, Emre DİRİCAN, Nursel DİKMEN
Ülkemizde Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Programının Değerlendirilmesi: 15 Yılın Ardından
Emel Azak, Ahmet Sertçelik, Gülden Ersöz, Güven Çelebi, Fatma Eser, Ayşe Batırel, Yasemin Çağ, Zeynep Türe, Derya Öztürk Engin, Arzu Yetkin, Sedat Kaygusuz, Aslıhan Candevir, Ermira Tartarı, Jordi Rello, Emine Alp Meşe, Türkiye Hastane Enfeksiyonları
Protez Eklem Enfeksiyonlarında Epidemiyoloji, Klinik ve Sonuçların Değerlendirilmesi: 10 Yıllık Üniversite Hastanesi Verileri
Şeyma Betül Kayhan, Aynur Atilla, Tuba Kuruoğlu, Fatih Temoçin, Nevzat Dabak
Üçüncü Basamak Eğitim Hastanesinde Yoğun Bakım Ünitesinde Kandidemi Gelişen Vakaların İrdelenmesi
Fatma Yılmaz Karadağ, Derya Öztürk Engin, Aslıhan Ayşe Buber, Betül Yıldırımdinç, Tülay Görmüş, Eyüp Arslan, Ayşe Şabablı Çetin, Selda Tekin, İsmet Sayan, İdil Gülol, Candan Bayri, Hakan Odabaşı, Nurten Bakan
Üriner semptomlu hastaların idrar kültürlerinde üretilen Ureoplasma ve Mycoplasma türlerinin antibiyotik duyarlık sonuçları ile HIV, Hepatit B, Hepatit C ve sifiliz birlikteliğinin araştırılması
Hande Berk Cam
Üriner semptomlu hastaların idrar kültürlerinde üretilen Ureoplasma ve Mycoplasma türlerinin antibiyotik duyarlık sonuçları ile HIV, Hepatit B, Hepatit C ve sifiliz birlikteliğinin araştırılması
Hande Berk Cam
İdrar Kültürü Kontaminasyon Oranlarının Kök Neden Analizi Yapılarak Düşürülmesi
F. Gökçe Demir
Omicron Varyantı COVID-19 Re-enfeksiyolarını Artırdı Mı?
Fadime Callak Oku, Esengül Şendağ, İrfan Şencan, Ganime Sevinç, Asiye Tekin, Büşra Sarıkaya, Yunus Gürbüz, Gönül Çiçek Şentürk, Fatma Aybala Altay
Sağlık Çalışanlarında COVID-19 Filyasyonu
Esengül Şendağ, Fadime Callak Oku, İrfan Şencan, Ganime Sevinç, Asiye Tekin, Büşra Sarıkaya, Yunus Gürbüz, Gönül Çiçek Şentürk, Fatma Aybala Altay
Endokardit olgularına hastanemiz tecrübesiyle bir değerlendirme
ZERRİN YULUKURAL
MJIMA PANELİ
E. Ediz Tütüncü
SEPSİS TANISINDA YENİLİKLER
Ayşe Batırel
Innovations in the Monitoring & Therapy of Sepsis
Jordi Rello
Sepsisin Uzun Dönem Etkileri
Aslıhan CANDEVİR
Erken Tanı, Erken Tedavi Ama nasıl?
Gökhan Metan
İnvaziv Fungal Enfeksiyonlarda Erken Tedavinin Önemi
Yaşar BAYINDIR
Solid Organ Nakli Alıcılarında Enfeksiyonlar- Transplantasyon Öncesi Enfeksiyonların Değerlendirilmesi
Sibel ALTUNIŞIK TOPLU
SOLİD ORGAN TRANSPLANTASYONU SONRASI ENFEKSİYONLARIN TAKİBİ
Özge Turhan