Kritik haldeki sepsisli hastada antibiyotik dışı yaklaşımlar 6. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu (4 Nisan 2017)