Erişkin Bağışıklama Kursu: Sağlıklı erişkin popülasyonda bağışıklama 6. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu (4 Nisan 2017)