Sistemik Fungal Enfeksiyonlar Kursu: Olgularla tanı ve tedavi yaklaşımı 6. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu (4 Nisan 2017)