Erişkin Bağışıklama Kursu: Ülkemizde ruhsatlı aşılar, Aşı güvenliği ve saklama 6. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu (4 Nisan 2017)