HIV-AIDS Yönetimi Kursu: Renal hastalık 6. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu (4 Nisan 2017)