Sepsiste Antibiyotik Seçimi: Farmakokinetik ve farmakodinamik değişiklikler 6. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu (4 Nisan 2017)