Antimikrobiyal Dirence Global Bakış ve Türkiye 6. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu (4 Nisan 2017)