Geçmişten Günümüze Bilimin Işığında Enfeksiyon Hastalıklarının Değişimi 6. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu (4 Nisan 2017)