Türkiye EKMUD Doğu ve Güney Doğu Anadolu Günleri, Nisan 2023 (Hibrit Toplantı) Türkiye EKMUD Doğu ve Güney Doğu Anadolu Günleri, Nisan 2023 (Hibrit Toplantı) (6 Nisan 2023)