Proflaksi Türkiye EKMUD Doğu Güney Doğu Günleri, Ocak 2023 (Hibrit Toplantı) (27 Ocak 2023)