2022-2023 Ankara Bölgesel Toplantıları

Değerli Meslektaşlarımız,

Türkiye EKMUD olarak düzenlediğimiz Ankara Bölgesel Toplantıları'nın konusu ve tarihleri belirlenmiştir. 

Saygılarımızla
Türkiye EKMUD

TarihHastanelerKonu
12 Ekim 2022Ankara Tıp - Yozgat Bozok ÜniversitesiYeni Antimikrobiyaller ve Antimikrobiyal Dışı Tedavi Yöntemleri (Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.)
9 Kasım 2022Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Atılım ÜniversitesiAşılalrın İmmunopatogenezi
14 Aralık 2022Gazi Üniversitesi - Lokman Hekim ÜniversitesiSantral Sinir Sisteminin Piyojenik Olmayan Enfeksiyonları
11 Ocak 2023Etlik Şehir HastanesiTekrarlayan Üriner Sistem Enfeksiyonları; Tanı, Tedavi ve Korunma
8 Şubat 2023Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Çorum Hitit ÜniversitesiKırım Kongo Kanamalı Ateşi Tanı ve Tedavisindeki Yenilikler
8 Mart 2023Bilkent Şehir HastanesiSağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar; Rehberde Yeni Neler Var?, Ufuk Açan Çalışmalar
12 Nisan 2023Kırıkkale Üniversitesi - Hacettepe Üniversitesi- Katater İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonları
- Kan Dolaşımı Enfeksiyonu Salgını Etkeni Olarak Nadir Görülen Bir Mikroorganizma: S. maltophilia
10 Mayıs 2023Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi - Ufuk Üniversitesi - Yüksek İhtisas Hastanesi - TOBB ETÜ- Santral Sinir Sistemi Piyojenik Enfeksiyonları
- Enfeksiyonların Hızlı Tanı ve Tedavisinde Biyobelirteçlerin Rolü