Türkiye EKMUD 4. Erişkin Bağışıklama Akademisi Ertelenmesi Hakkında Bilgilendirme

Değerli Meslektaşlarımız,

15-16 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirmeyi planladığımız "Türkiye EKMUD 4. Erişkin Bağışıklama Akademisi" hazırlık aşamasında resmi prosedürlerin uzaması nedeniyle katılımcılarımızı ve firmalarımızı zor durumda bırakmamak için 23-24 Eylül 2022 tarihine ertelenmiştir. Her zaman multidisipliner yaklaşım ve katılımla, büyük ilgiyle gerçekleştirdiğimiz ve multidisipliner özelliği gözetilerek programını oluşturduğumuz akademimizde yüz yüze bir araya gelmek üzere.

Saygılarımızla
Akademi Düzenleme Kurulu