E-STEP Başlıyor

Sayın Meslektaşlarımız,

Derneğimizin üyelerine bundan sonra vereceği tüm burs ve bilimsel desteklerde bir kriter oluşturmak ve üyelerimizin aktivitelerimize katılımını değerlendirmek amacıyla, tüm EKMUD bilimsel aktiviteleri bundan böyle kredilendirilecek ve bu aktivitelere katılan üyelerimize kredi puanı verilecektir.

"E-STEP" (EKMUD Sürekli Tıp Eğitimi Puanı) olarak adlandırılan kredilendirme başlangıçta geriye dönük olarak 2016 Mayıs ayından itibaren yapılan tüm aktivitelerin kredilendirilmesi ile başlayacak ve bundan sonraki aktivitelerimizin kredilendirilmesi ile devam edecektir. Bundan böyle tüm burs başvurularının değerlendirilmesinde de E-STEP dikkate alınacaktır.

Kongre ve platformlar 40 E-STEP,

Akademiler 20 E-STEP,

Bölgesel günlük toplantıların her biri (İstanbul, Ankara, İzmir Günleri dışındaki bölgesel EKMUD Günleri) 10 E-STEP,

İstanbul, Ankara ve İzmir Günlerinin her biri 5 E-STEP ile kredilendirilecektir.

Tüm meslektaşlarımıza bol E-STEP’li aktiviteler diliyoruz.

Türkiye EKMUD Yönetim Kurulu