8. Türkiye EKMUD Kongresi - Zor Olgular Oturumu

Sayın Meslektaşlarımız,

8. Türkiye EKMUD Kongresi, Prof. Dr. Deniz Gökengin moderatörlüğünde HIV Enfeksiyonu izleminde "Zor Olgular" oturumda sizlerin gönderdiği olgular tartışılacaktır. Oturumda HIV hakkında ilginç ve öğretici olacağını düşündüğünüz olgularınızı gönderebilirsiniz. Bu oturum için olgularınızı 350 kelimeyi geçmeyecek şekilde 1 Mart 2020 tarihine kadar göndermeniz gerekmektedir. Gönderilen olgular içinden 3 tanesi seçilecektir. Diğer olgular sunum değerlendirme kurulu tarafından uygun görülürse poster veya sözlü olarak kabul edilecektir.

Başvuru için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla
Türkiye EKMUD