MJIMA Editör Kurulu 2020

Sayın Meslektaşlarımız,

Prof. Dr. Ediz TÜTÜNCÜ, derneğimizin bilimsel yayın organı “Mediterranean Journal of Infection, Microbes and Antimicrobials (MJIMA)” dergisinin yeni editörü olarak görevlendirilmiştir. Ayrıca; Prof.Dr. Mustafa ALTINDİŞ, Doç.Dr. Ayşe BATIREL, Uz. Dr. Uğur ÖNAL ve Doç. Dr. Ferit KUŞÇU da yardımcı editör olarak dergimizin editörler kuruluna dahil edilmişlerdir.

Yeni editörler kurulumuz aşağıda sunulmuştur.

Baş Editör

Ediz TÜTÜNCÜ

Yardımcı Editörler

Sedat KAYGUSUZ
İlker UÇKAY
Tristan FERRY
Pasquale PAGLİANO
Mustafa ALTINDİŞ
Ayşe BATIREL
Uğur ÖNAL
Ferit KUŞÇU

Yeni editörler kurulunu tebrik eder başarılar dileriz.

Dergimizin mevcut bilimsel düzeyine ulaşmasında büyük emeği olan editör Prof. Dr. Oğuz Reşat SiPAHİ ve yardımcı editörler Prof. Dr. Özlem KANDEMİR, Prof. Dr. Yaşar BAYINDIR ve Prof. Dr. Selçuk KAYA’ya camiamız adına şükranlarımızı sunarız.

Türkiye EKMUD
Yönetim Kurulu